Keď ma skúsenosť poučila o tom, 
že všetko čo sa často vyskytuje v každodennom živote je prázdne a nespoľahlivé,
a keď som uvidel, že všetko čoho som sa bál, a o čo som sa bál, 
nemá v sebe ani nič dobré, ani nič zlé (ak tým môj duch nebol znepokojený),
vtedy som sa konečne rozhodol pátrať, či by mohlo byť dané niečo,
čo by bolo dobrom naozajstným a rozdeliteľným sa s inými ľuďmi,
a čo by samo podnecovalo ducha (odmietajúce ostatné dobrá),
či možno dokonca niečo,čo keby som našiel a získal, 
tak by som sa z toho tešil stálou a najväčšou radosťou.